Er worden diverse activiteiten voor de bewoners georganiseerd, zoals
  • Koffieochtenden
  • Gezamenlijke maaltijden, zoals na afloop van een educatief reisje in voor- en najaar
  • Kerstviering
  • Nieuwjaarsreceptie
  • Jaarvergadering

Daarnaast is er nog een Handwerkclub. Bij deze activiteit zijn ook niet-bewoners van harte welkom!

Kijk in de agenda voor de eerstvolgende activiteiten.