Ontmoetingsruimte
Het complex De Oener Hof beschikt over een extra woning als Ontmoetingsruimte, namelijk op Ds. Doornenbalstraat 6.
De bewoners betalen via de servicekosten aan Habion mee aan deze ruimte en hebben dan ook het recht om deze te gebruiken voor verjaardagen e.d.
In deze woning vinden diverse activiteiten plaats. Kijk hiervoor bij activiteiten.

Tot 1 december 2016 vond er ook dagopvang in de ruimte door de WZU plaats.

Verhuur van de Ontmoetingsruimte aan derden
Ook bestaat er voor derden de mogelijkheid om deze ruimte te huren voor het vieren van verjaardagen e.d. Hiervoor kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden (zie bij Bestuur onderaan de pagina).