Aan de bewoners in De Oener Hof wordt geen zorg verleend vanuit de Stichting De Oener Hof. Bewoners die zorg nodig hebben, dienen dit zelf te regelen met bijvoorbeeld Stichting Protestants Christelijke Woonzorg Unie Veluwe te Epe (WZU), Verian of Buurtzorg Nederland, afdeling Oene.